Family: Clayton Henry Arnoldussen + Carol Mae Fritz (F35360)

m. 05 Nov 1952